Dnes je:DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM SUPERTRONICJAKÉ JSOU VÝHODY ENERGETICKÉ DIAGNOSTIKY ORGANISMU PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC?

Jde o neinvazivní metodu, která může již v předstihu odhalit funkční potíže v určitém orgánu. Má největší význam v prevenci, kdy je regenerace také nejúčinnější, a kdy lze spolehlivě odstranit příčinu poruchy funkce orgánu. Pokud se zdravý člověk nechá změřit minimálně 1x za půl roku přístrojem SUPERTRONIC, nemusí mít obavy z nebezpečných chronických onemocnění. Přístroj prokáže funkční poruchy ještě před projevením symptomů. Následné regenerační působení vytestovaného preparátu zabrání dalšímu rozvoji poruchy a vrátí funkci příslušného orgánu do normálních hodnot.

Pokud již klient vykazuje určité symptomy, SUPERTRONIC dokáže zacílit regeneraci přímo na původ onemocnění a organismus se vrací mnohem rychleji k normálu. I v případě těžkých a mnohdy neléčitelných postižení dochází alespoň k částečné nápravě během 6 až 9 měsíců řízené regenerace. Jak dlouho bude regenerace trvat, závisí na hloubce postižení. U mladých lidí nebo u problémů, které se objevily v nedávné době, může dojít k nápravě už do 3 týdnů. Regeneraci lze většinou kombinovat s klasickou léčbou, neboť princip regeneračního působení je naprosto odlišný od působení klasických léčiv.

Metoda měření SUPERTRONICEM je určena k odhalování funkčních problémů, čímž se liší od lékařské diagnostiky, při níž se zjišťují organické poruchy a anatomické změny. Nelze tedy zaměňovat lékařskou diagnostiku s diagnostikou energetickou, která je její alternativou a klasickou medicínskou diagnostiku vhodně doplňuje.

Cestou analýzy lze zjistit zdroj problémů, případně z čeho a proč postižení vzniklo, včetně zjištění stresu, jeho druhu a také jeho emocionální původ.

Měření SUPERTRONICEM je jediná běžně dostupná metoda, která dokáže rovněž vytestovat preparáty „nabité“ bioinformací (např. homeopatika, přípravky Energy).

JAK SUPERTRONIC FUNGUJE?

Přístroj vychází z metody nazývané „elektroakupunktura podle Dr. Volla“ (EAV). Jde o elektronické zařízení, které prostřednictvím elektrické vodivosti kůže v přesně definovaných akupunkturních bodech měří momentální energetický stav orgánové akupunkturní dráhy, případně konkrétního orgánu nebo jeho tkáně. Laicky řečeno, zjišťuje, jakým způsobem autonomní centra v mozku a v páteřní míše řídí činnost jednotlivých orgánů a jejich tkání. Umožňuje také přímé testování vhodnosti bioinformačních preparátů pro konkrétního člověka podle jeho momentální potřeby.

CO PŘÍSTROJ DOKÁŽE?

Změřením bodů na rukou a nohou a následnou analýzou jejich hodnot lze poměrně přesně určit zdroj případných potíží. Je možné určit druh stresu, které enzymatické systémy nepracují na 100 %, zda nejde o poruchu vstřebávání v tenkém střevě a zároveň je možné odhalit i infekční stavy. Nejedná se o lékařskou diagnostiku, ale o zjištění funkčnosti jednotlivých systémů. Po této analýze je možné přímo vytestovat konkrétní preparát nebo kombinaci přípravků vhodných k obnově funkce orgánu a k jeho regeneraci.

KDO MŮŽE ABSOLVOVAT VYŠETŘENÍ?

Absolvovat vyšetření může každý bez ohledu na věk, pohlaví a druh onemocnění. Určité opatrnosti je třeba u lidí vysokého věku, neboť u nich jsou chronické stavy velmi zakořeněny a je potřeba počítat s dlouhodobou regenerací. Měření nevadí ani lidem s kardiostimulátorem nebo těhotným ženám. Měření dětí je limitováno pouze velikostí prstů - lze je uskutečnit zhruba od 3 let. Mladší děti a zvířata je možné měřit a testovat přes prostředníka.

CO JE TŘEBA JEŠTĚ VĚDĚT?

Samotný přístroj nemůže způsobit žádné problémy. Preparáty vybrané při testování však mohou při těžkých onemocněních přivodit přechodné zhoršení zdravotního stavu následkem odléčovací reakce, tzv. reverze. Každý chronický problém se při léčbě nebo regeneraci vrací do svého akutního stadia, což může klient vnímat jako zhoršení stavu. Trvá však jen několik hodin, někdy dnů. Přístrojem nelze měřit narušenou kůži.

Jak bude?

In-počasí

Napište nám

    

Statistika přístupů: