Dnes je:AVI-centrum


Motto: „Kdysi v dětství jsme se podvědomě rozhodli splnit očekávání druhých, aby nás měli rádi, aby nás přijímali. Tím jsme ale popřeli sami sebe a vzdali se možnosti žít svůj vlastní život. Teď stojíme na křižovatce, kdy můžeme toto změnit a tímto rozhodnutím se vrátit sami k sobě.“


KINEZIOLOGII – ONE BRAIN i SYNERGIZACI TĚLA A MYSLI se věnuji již od roku 1999. S těmito metodami jsem se setkala před lety, kdy jsem sama hledala pomoc pro sebe. Byla jsem velice překvapena, jak tyto metody fungují a již po několika sezeních s terapeutkou jsem na sobě viděla výsledky. Bylo to pro mě naprosto úžasné a na základě toho jsem chtěla tímto způsobem pomáhat lidem.

Skrze vlastní prožitek jsem pochopila, že si svůj zdravotní a psychický stav můžeme zlepšit každý sám, jsme tedy strůjci vlastního života a veškeré překážky, které jsou nám kladeny do cesty jsou jen zkouškami a příležitostmi k vlastnímu růstu. Bloky, které si vytváříme během svého života a také bloky, které si s sebou neseme jako generační zátěž nám brání k plnému prožívání našeho života. Kineziologie a synergizace tyto bloky odstraňuje.

Uvědomila jsem si, že psychika člověka je spojena s jeho zdravotním stavem a na základě toho jsem absolvovala školení o SUPERTRONICU. Při mé praxi s klienty se mi potvrdilo, že pokud spojíme odblokování s řízenou detoxikací těla, tak se výsledky dostaví rychleji.

                     Iva Němcová

Moji snahou je, co nejvíce udělat pro nejvyšší dobro klienta, docílit u něj zlepšení psychického a fyzického stavu.Jak bude?

In-počasí

Napište nám

    

Statistika přístupů: